Idag fortsätter vi ett för oss annorlunda jobb. I Rosersberg byggs ett av Nordens största lagerområden där även Postens nya terminaler kommer att uppföras. Än så länge är det mest grundarbete och där kommer vi in i bilden, med “maskinporträtt” i panoramaformat. Spräng och schaktentreprenören, ABT har sitt huvudkontor precis bredvid arbetsplatsen (de finns även på vår hemmaplan, vid Ullnatippen i Täby). Dagens uppdrag är att fotografera en sprängning. Med tanke på att vi hade rätt stora besvär att ta oss omkring i den eländiga sprängstenen sist, är vi nu bättre rustade. Frågan vi behöver klura ut inom den närmaste timmen — hur fotograferar man en mastodont-sprängning i stillbild?